23. srpna 2020

TZ: Chování jeřábů popelavých ovlivněné i klimatickými změnami sleduje nový projekt Jeřábí životDíky systému GPS-GSM vysílačů sleduje tým českých ornitologů podrobně pohyb jeřábů popelavých (Grus grus) ve volné přírodě. První jeřáb s tímto vysílačem například potvrdil vliv klimatických změn na migrační chování jeřábů. Nový projekt Jeřábí život - Cranelife, který je součástí České koalice na ochranu biodiversity (CCBC), se těmto impozantním ptákům intenzivně věnuje. Letošní hnízdní sezóna přináší celou řadu novinek a také jednu velkou ztrátu.

Právě změny v migračním chování a dokonce zimování jeřábů v České republice se podařilo doložit díky úplně prvnímu jeřábovi (*2017) s GPS-GSM vysílačem od Zoo Ostrava. Tento jeřáb byl ale na začátku letošního léta zabit liškou. “Nacházel se zrovna v nejkritičtější fázi svého života, a to v době prvního pelichání, kdy ptáci na nějaký čas ztratí schopnost létat a stávají se velmi zranitelní. To se stalo osudné i našemu jeřábovi, který procházel zrovna okolo liščí nory s liščaty,” vysvětluje Markéta Ticháčková ze Zoo Ostrava, zakladatelka projektu Jeřábí život. „Jelikož se jednalo o tříletého ptáka, který by mohl v příštím roce začít hnízdit, je to velká ztráta. Alespoň šlo o přirozenou příčinu úhynu, nikoliv zásah člověka,” dodává Ticháčková. Velká část jeřábů v Evropě uhyne z důvodu lidské činnosti. Například jeřáb s barevnými kroužky vylíhnutý v témže roce (2017) zahynul hned následující rok v Německu po nárazu do elektrického vedení a jedno z loňských mláďat bylo ještě před opuštěním hnízdní lokality sraženo a zabito autem. 

Hnízdní úspěšnost je také negativně ovlivněna dlouhotrvajícím suchem, při kterém mizí vhodné mokřady. Navíc letošní situace kolem koronaviru, která vedla k vyšší návštěvnosti turistů v tuzemské krajině během jarních měsíců, tedy v období hnízdění, je dalším faktorem ovlivňujícím výskyt těchto velkých dlouhověkých ptáků. Ačkoliv je hnízdní populace v ČR na vzestupu, stále u nás jeřábi patří mezi kriticky ohrožené a je zapotřebí je chránit. Zoo Ostrava podporuje od roku 2017 výzkum jeřábů pomocí sledování GPS GSM vysílači, tento záměr se postupně rozrostl v samostatný projekt Jeřábí život.

V roce 2020 bylo v rámci tohoto projektu označeno celkem šest mladých jeřábů barevnými kroužky a polovina z nich navíc dostala také GPS-GSM vysílač financovaný Zoo Ostrava. Díky spolupráci se zoology z CHKO Poodří se podařilo vysledovat nový pár jeřábů, který odchoval dvě mláďata, z nichž bylo jedno označeno vysílačem. „Jedná se o prvního jeřába z této oblasti, kde tito ptáci začali hnízdit teprve nedávno a bude zajímavé sledovat jejich migraci i pohyb v okolí hnízdiště.“ popisuje Petr Lumpe, projektový ornitolog a kroužkovatel.

Projekt Jeřábí život má za cíl věnovat se ochraně a monitoringu jeřábů s pomocí barevných kroužků a GPS-GSM vysílačů. Jeřáb popelavý byl historicky ve střední Evropě vyhuben a v České republice začal hnízdit až na konci 80. let minulého století. Od té doby je jeho populace  na vzestupu a přibývá nových hnízdišť, přesto stále patří mezi kriticky ohrožené druhy, a proto je velice přínosné podrobně sledovat vývoj této populace. Jeřábí život vznikl především díky podpoře Zoo Ostrava, dále spolupracuje s Německou skupinou na ochranu jeřábů Kranichschutz Deutchland a je součástí České koalice na ochranu biodiversity - CCBC.  „Z patnácti druhů jeřábů patří jedenáct mezi ohrožené, proto jsme projekt Jeřábí život v CCBC přivítali. Ornitoložka Markéta Ticháčková se výzkumem a ochranou jeřábů zabývá již několik let. Má zkušenosti s kriticky ohroženými druhy jeřábů na ruském Dálném východě a v USA, proto je její práce důležitá i pro ochranu jeřábů v České republice a Evropě,” říká Kristýna Nováková, ředitelka CCBC. Více na www.jerabizivot.cz.