29. září 2020

Festival ptactva 2020

 


První říjnový víkend se lidé po celé Evropě již tradičně vydávají do přírody, aby společně pozorovali a počítali ptáky. Hlavní pozornost této akce by měla být věnována ochraně migrujících ptáků, pro které je důležité zachování jejich hnízdišť, zimovišť i zastávek na tahové cestě. Mezi ně patří i jeřábi. Většina druhů jeřábů táhne na velké vzdálenosti, což se sleduje například pomocí barevného kroužkování. Jak kroužkujem drobné ptactvo ukážeme hned na dvou akcích u příležitosti Festivalu ptactva, a to v sobotu u Mělníka a v neděli u České Lípy. Přijďte se podívat a třeba popovídat i o jeřábech!
1. září 2020

Jeřáb jménem Valtín / A crane named Valtin

Jeřáb Valtín při vypouštění.

______________________

Valtin crane during release. 


Mladý jeřáb, který byl odchycen 19. července 2020 dostal jméno Valtín, podle obce Velký Valtínov na severovýchodě Českolipska, nedaleko které se nachází hnízdiště odkud pochází. Jeřáb Valtín dostal kromě barevných kroužků také vysílač od Zoo Ostrava, díky kterému můžeme nadále přesně sledovat jeho pohyb.

Vyjímečné je, že jeden jeřáb v rodičovském páru je také označený barevnými kroužky. Jedná se pravděpodobně o samce, který v letošním roce dosáhl věku deseti let a pochází z tradičního hnízdiště u Novozámeckého rybníka. 

Odchyt nebyl vůbec jednoduchý, dlouho se dařilo jeřábům unikat, možná právě díky zkušenosti jeho rodičů, a nakonec se podařil na poslední chvíli, protože mladý jeřáb hned druhý den roztáhl křídla a za potravou do polí raději přeletěl.

________________________________

The young crane, which was captured on July 19, 2020, was named Valtinov, after the village of Velký Valtínov, in the northeast of Českolipsko region, from where there is a nesting place where it comes from. In addition to the color rings, the Valtinov crane also received a transmitter from the Ostrava Zoo, thanks to which we can continue to accurately observe its movement.

It is unique that one crane in the parent pair is also marked with color rings. This is probably a male that has reached the age of ten this year and originates from a traditional nesting site near Novozámecký lake.

The capture was not easy at all, the cranes managed to escape for a long time, maybe thanks to the experience of its parents, and finally we succeeded at the last minute because the young crane spread its wings the very next day and flew to the fields for food.