5. srpna 2020

První jeřáb s GPS-GSM vysílačem uhynul / The first crane with a GPS-GSM transmitter died

Vůbec první jeřáb s GPS-GSM vysílačem vylíhnutý v roce 2017 na Českolipsku uhynul. Tento první jeřáb s vysílačem byl na začátku letošního léta zabit liškou. Nacházel se zrovna v nejkritičtější fázi svého života a to v době prvního pelichání, kdy jeřábi na nějaký čas ztratí schopnost létat a stávají se velmi zranitelní. Náš jeřáb vycházel z mokřadu za potravou do přilehlého lesa, kde byla liščí nora s liščaty a to se mu právě stalo osudným. Bohužel se již nikdy nedozvíme, zda by tento pták v příštím roce začal hnízdit právě na Českolipsku.

______________________________________________

The very first crane with a GPS-GSM transmitter hatched in 2017 in the Českolipsko region has died. This first crane with a transmitter was killed by a fox at the beginning of this summer. He was in the most critical phase of his life, at the time of the first moulting when the cranes lost their ability to fly for a while and became very vulnerable. Our crane was coming out of the wetland for food to the nearby forest, where there was a fox burrow with young foxes, and that was fatal to him. Unfortunately, we will never know if this bird would start nesting in the Českolipsko region next year.