10. března 2020

Zpět v hejnu / Back in flock
Jeřáb s vysílačem z roku 2017 dnes 9.3. opustil Českolipsko a opět se připojil k velkému hejnu téměř šedesáti jeřábů, se kterými se krmil celý den na poli na Mladoboleslavsku. Z podvečerního pečlivého pozorování ale bylo patrné, že se i v hejnu nadále drží společně s dalším jeřábem v páru.
_____________________________________________________________
Crane with a transmitter from 2017, today 9.3. it left Českolipsko and again joined a large flock of nearly sixty cranes with which it fed all day in the field in Mladá Boleslav district. During early evening careful observation it was clear that even in the flock continues to stick together with another crane in pair.Odlet na nocoviště nastal až po setmění.
___________________________________________________
Departure to roosting place started after sunset.