9. března 2020

Poprvé v páru / For the first time in a coupleJeřábi popelaví začínají dospívat ve třech letech a tohoto věku právě dosáhl náš první jeřáb označený vysílačem. Tři dny se zdržuje poblíž jednoho malého mokřadu na Českolipsku. V neděli 8.3. ani za celé dopoledne mokřad neopustil a nám se podařilo vypozorovat, že je tam pouze s jedním dalším  neoznačeným jeřábem. Je to vůbec poprvé co byl pozorován jen v páru.
_________________________________________________________
The Eurasian Cranes begin to grow mature at the age of three, and this is when our first crane with the transmitter has just reached that age. He has been staying near a small wetland in the Česká Lípa region for three days. Sunday 8.3. he did not leave the wetland even the whole morning and we watched that he was there with only one other unmarked crane. This is the very first time he has been observed in a pair.
V okolí jsme pozorovali i mnoho dalších zajímavých ptáků.
__________________________________________________________
Many other interesting birds were observed in the area.


Strnad luční (Emberiza calandra) / Corn Bunting

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) / Common Stonechat

První letošní pozorování bramborníčka černohlavého (Saxicola rubicola).
__________________________________________________________
This year's first observation of Common Stonechat.